Instagram erstatter Swipe-up med Link stickers

Den nye funktion skal øge engagementet og personlig kreativitet.

Kontakt:

Bo Mikael, Kontaktdirektør

Instagram har et kontinuerligt fokus på at forbedre og øge interaktionerne på Stories, og har derfor valgt at fjerne Swipe-up funktionen og erstatte den med en ny Link sticker funktion. 

Swipe-up bruges til at linke til eksterne (ofte kommercielle) sider i en Instagram Story ved at brugeren “swiper op” fra bunden af en story. Denne funktion erstattes af en Link sticker med en URL, Bit.ly el. lign. links, som brugeren skal klikke på i stedet.

Link sticker funktionen vil skabe flere fordele for den enkelte Instagram kreatør: 

  • Øget engagement. Med Swipe-up funktionen kan brugerne ikke kommentere eller sende en hurtig emoji-reaktion til afsenderen af en story. Med Link sticker vil man både kunne linke til en ekstern side og samtidig modtage kommentarer og reaktioner.
  • Mere kreativ kontrol. Du kan selv vælge, hvor du vil sætte Link stickeren i en story, og hvordan du vil style knappen. Modsat Swipe-up, som altid er placeret nederst i en story.
  • En strømlinet oplevelse. Link sticker vil blive en del af en større gruppe af stickers som Donation, Music, Meningsmålinger mm. og vil derfor give en mere strømlinet visuel oplevelse i Stories. 

Den primære ulempe ved Link sticker funktionen er (forudsat at den virker teknisk), at vi mennesker er vanedyr og en ny funktion altid vil skabe røre, når den udrulles. 

Derfor vil det muligvis tage en rum tid, før brugerne har vænnet sig til den nye funktion - men det skal nok komme. 

Hvem får funktionen?

Til sidst står vi med spørgsmålet om hvem, der får adgang til den nye funktion. Vil det kun være Instagram profiler med 10.000 følgere, eller som er verificeret, som med Swipe-up eller vil mindre Instagram profiler også få adgang?  Pt. udrulles Link stickers i faser til de større profiler, og tiden vil vise, hvem der i sidste ende får adgang til den nye funktion.

 

Instagram post Første billede viser, hvordan der nu linkes til Spotify med en Link sticker. Andet billede viser en meningsmålings-sticker (hvem ville du vælge: Harry Styles eller Jason Sudeikis?)

 

Publiceret 20. september 2021