Skip to main content

Compliancetræning gjort sjovt

I samarbejde med Implement Consulting Groups og Kammeradvokaten har Peytz Technology udviklet en række applikationer, som gør komplicerede problemstillinger til en leg.

Compliancetræning - det lyder kedeligt

Når det kommer til emner som ISO 27001, GDPR  eller andre sikkerhedsrammeværk, vil de fleste nok tænke at det tungt stof, som er svært at tilegne sig. Især når det handler om at brede det ud i en stor organisation. Netop udbredelsen er dog en nøgleparameter, når virksomheder skal sikre at de er compliant. Det handler derfor om awareness bland alle medarbejdere i hverdagen.

 

Men hvordan får man det udbredt til hele virksomheden på en måde, hvor det ikke opfattes som kedeligt eller noget der skal gøres af pligt, og hvordan sikrer man at den træning man udfører har en effekt, så man ren faktisk ændrer adfærd?

Læring gennem leg

Implement Consulting har igennem mange år leveret træning inden for emner som IT Sikkerhed, ISO 27001/2 og emner relateret til GDPR. Træningen er udviklet i samarbejde med Poul Schmith - Kammeradvokaten, som fysiske brætspil, hvor deltagerne spiller sig gennem en række nøje udformede spørgsmål inden for det givne emne. 

 

Der findes mange studier som viser, at effekten er langt større ved lære gennem leg.

screenshot5
screenshot1
screenshot3
screenshot2
screenshot4

Digitalisering

I samarbejde med Implement og Pouls Schmith - Kammeradvokaten, har Peytz udvilket en række mobilapps som understøtter læring gennem leg konceptet.

 

Det faciliterede brætspil
Porteføljen består af en tablet optimeret app som kan bruges som understøttende værktøj til fysisk brætspil, eller virtuelle faciliterede brætspil hvor en gamemaster styrer spillets gang via en iPad.

 

Det asynkrone 1-1 mod din kollega
Complayance er et mobiloptimeret app udviklet specielt til at understøtte en læringsrejse, hvor kollegaer spiller mod hinanden. De enkelte spil foregår ikke nødvendigvis samtidig, men er turbaseret og via push-beskeder informeres deltagerne om spillets gang.

 

Webversionen
Det sidste produkt i rækken af apps, er en browserbaseret spilleplatform, hvor en række deltagere i real-tid spiller sammen omkring en 100% virtuel spilleplade. Spillet har en gamemaster som styrer spillets gang, mens deltagerne ser spillepladen via deres egen browser.

Du kan prøve appen til iOS eller Android her

React native, Cloud, Kubernetes og hosting i EU

Alle mobil-apps er udviklet i React Native med TypeScript. Det sikrer én kodebase, hurtig cross platform-udvikling, der kan udgives på både iOS og Android.

Backend-systemet er fra starten bygget til at køre i et containerized miljø og gøre brug af cloud native services og var til at begynde med hostet på flere AWS services med Auth0 som identity provider. 

Efter ønske fra Pouls Schmith – Kammeradvokaten, blev Complayance i efteråret 2022 flyttet til en 100% danskejet server. Det skete for at opnå 100% kontrol over data og sikre, at den europæiske GDPR-lovgivning kunne efterleves.

Da applikationen skulle flyttes, krævede det, at de eksterne Cloud First Services blevet erstattet med open source-alternativer og en mindre bespoke services. Auth0 blev for eksempel erstattet af Keycloak, så vi stadigt bruger best practices for login på både mobil og på web. 
Den danske hosting sikrer stadig fuld skalérbarhed, så systemet kan skalere til perioder med mange tusind samtidige brugere.

Skal vi kaste et blik på dit næste projekt?