Skip to main content

Brugerinddragelse

Få værdifuld indsigt og skab bedre digitale løsninger ved at involvere brugerne i hele projektforløbet.

Brugerinddragelse
- vejen til en succesfuld digital løsning


For en succesfuld digital løsning er brugerundersøgelser og brugerinddragelse afgørende. Vi er bevidste om, hvor vigtigt det er, at brugerne forstår, værdsætter og engagerer sig i vores kunders websites, apps og digitale løsninger.

Brugerinddragelse


En vellykket digital løsning kræver ekspert- og forretningsmæssig viden, men det vigtigste er løbende brugerinddragelse i små, hurtige forløb. Ved at involvere brugerne i hele projektforløbet opnår I værdifuld viden om deres ønsker og behov og tester koncepter og brugervenlighed løbende. Brugerinddragelse kan udføres som små agile nålestik eller som store, grundige og statistisk valide målgruppeanalyser. Enhver form for brugerinddragelse vil bidrage til at skabe et bedre produkt og mindske behovet for rettelser senere i processen.

Brugerpaneler


Et brugerpanel er en uvurderlig ressource i hele processen fra innovation til sluttest og løbende forbedringer. Ved at involvere jeres egne brugere i undersøgelser, som tænke-højt brugertests, spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews, kan I træffe evidensbaserede beslutninger, der styrker jeres produkt. Med et segmenteret brugerpanel kan I nemt udvælge målgrupper og få indsigt i deres alder, region og andre relevante faktorer, såsom industri eller uddannelsesniveau.

workshop virtuel illustration

Brugerinddragelsesmetoder hos Peytz


Forstå brugernes behov og ønsker ved at inddrage dem tidligt i designprocessen. Vores brugerinddragelsesmetoder hjælper med at opnå uvurderlig indsigt.

 

Tænke-højt-test

En tænke-højt-test er en kvantitativ metode til at indsamle data om brugernes adfærd og tankegang, der egner sig specielt godt til at undersøge, hvorfor brugere gør, som de gør. Testen kan anvendes til at teste hjemmesider, webshops, apps og andre selvbetjeningsløsninger. Testpersonerne udfører en række opgaver og tænker højt undervejs, hvilket giver værdifuld indsigt i, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

 

Survey

En survey er en forskningsmetode, der bruges til at indsamle data fra en foruddefineret gruppe af respondenter og opnå information og indsigt i forskellige emner af interesse. Processen indebærer, at data indsamles gennem spørgeskemaer, der kan udfyldes online eller offline. Vi anvender ofte online spørgeskemaer til at indsamle kvantitative data omkring brugen af digitale løsninger, såsom websites og apps.

 

Fokusgrupper

Fokusgrupper er en kvalitativ analyseform, der fungerer godt til at udforske problemfelter og generere nye idéer. Metoden indebærer en gruppe på typisk otte personer, der faciliteres af en moderator gennem et undersøgelsesområde med en række spørgsmål. Fokusgruppeinterviewet kan foregå både online og ansigt-til-ansigt, og giver mulighed for en dybdegående diskussion om emnet.

Vi tror på, at brugerinddragelse er afgørende for succesfulde digitale produkter og services. Ved at involvere brugerne opnår vi dybdegående indsigt og kan udvikle mere relevante løsninger, der når kundens forretningsmål og giver en positiv brugeroplevelse.

Vil du vide mere om brugerinddragelse? Kontakt os her.

Cases