Brugerinddragelse

Brugerundersøgelser og brugerinddragelse er altafgørende for en succesfuld digital løsning. Vi ved hvor vigtigt det er, at brugerne forstår, værdsætter og engagerer sig i de websites, apps eller digitale løsninger vores kunder tilbyder.

Brugerinddragelse

Man kan komme langt med ekspertviden fra en digital samarbejdspartner og domæneviden fra forretningen. Men intet slår løbende brugerinddragelse i små, komprimerede, hurtige forløb. Samtidig kan man let fortsætte med denne type brugerinddragelse, når det nye site er i drift, så man hele tiden sikrer løbende forbedringer.

Involvering af jeres brugere gennem hele projektforløbet sikrer, at I opnår mest mulig viden omkring brugernes ønsker og behov. Samtidig med, at der løbende kan testes koncepter og brugervenlighed.

Det behøver ikke være hverken svært, dyrt eller tidskrævende at sikre brugerinddragelse i jeres projekt. Brugerundersøgelser og brugerinddragelse kan både udføres som små, agile nålestik eller som store, grundige og statistisk valide målgruppeanalyser. Enhver aktivitet, der inddrager brugerne, vil i sidste ende bidrage til at skabe det bedste produkt. Og det er altid billigere og hurtigere at rette op på eventuelle fejl og misforståelser så tidligt i processen som muligt.

Brugerpaneler

Et brugerpanel kan bidrage med uvurderlig viden i hele processen fra innovation over validering til sluttest, og naturligvis til de løbende forbedringer, og kan hjælpe din virksomhed med at træffe evidensbaserede valg, som styrker jeres produkt.

Et brugerpanel er en række af jeres egne brugere, der har sagt ja til at deltage i brugerundersøgelser såsom telefoninterviews, tænke-højt brugertest, spørgeskemaundersøgelser eller lignende.

Brugerpanelet er segmenteret efter jeres behov, så når I vil afvikle brugerundersøgelser, kan I let udvælge de målgrupper, I vil have fat i.
I ved altså på forhånd, hvor gamle brugerne er, hvilket region de kommer fra m.m., men I kan også segmentere panelet efter eks. industri, uddannelsesniveau, kunderelation osv. 

Læs mere om vores tilgang til brugerpaneler her.

workshop virtuel illustration

Brugerinddragelsesmetoder

Det er sjældent en god ide at gætte sig til brugernes behov og ønsker for en digital løsning – spørg i stedet brugerne, gerne tidligt i processen. Ved at inddrage brugerne får I viden som kan anvendes i designprocessen.

Ved at involvere brugerne får I uvurderlig indsigt i, hvad der driver jeres brugere, hvad deres ønsker og forventninger er, samt får afdækket hvorfor brugerne interagerer, som de gør. Ved at invitere brugerne indenfor, spørge dem og lytte til deres input, får I en unik brugerindsigt, som kan anvendes til at udvikle på nye og eksisterende produkter og services.

Der findes et væld af brugerinddragelsesmetoder. Nogle af dem vi ofte anvender er:

Fokusgrupper
Fokusgrupper er en kvalitativ analyseform, der fungerer godt til at indkredse problemfelter, som eksplorativ metode og idégenerering. Det foregår som et fokusgruppeinterview, hvor en moderator styrer en gruppe på typisk otte personer gennem et undersøgelsesområde med en række spørgsmål. Interviewet kan foretages både online og ansigt-til-ansigt.

Survey
En survey er en forskningsmetode, der bruges til at indsamle data fra en foruddefineret gruppe af respondenter, for at få information og indsigt i forskellige emner af interesse.  Processen går ud på at indhente data gennem spørgeskemaer, som enten kan være online eller offline. Oftest vil vi benytte online spørgeskemaer til at indsamle kvantitativ data omkring brugen af digitale løsninger, både web og app.

Tænke-højt-test
Tænke-højt-test er en kvantitativ dataindsamlingsmetode, der egner sig specielt godt til at undersøge hvorfor brugere gør, som de gør. Man kan benytte tænke-højt-test til at teste hjemmesider, webshops, apps og andre selvbetjeningsløsninger. Det fungerer på den måde, at testpersoner gennemgår en række opgaver samtidig med, at de kommenterer (tænker højt) imens. Testen vil give værdifulde oplysninger omkring løsningen, herunder hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

Kontakt os

Vil du vide mere om brugerinddragelse?

Cases