Konceptudvikling

Hos Peytz har vi mange års erfaring med at hjælpe kunder med konceptudvikling til deres forretning. Konceptudvikling er en proces, hvorigennem der bliver udviklet ideér der skal løse specificerede designproblemer.

Peytz Creative Konceptudvikling

Konceptudvikling er en proces, hvor man fra idéen om et budskab, kommer gennem tre forskellige faser, for til sidst at have et præcist budskab med et understøttende design. Et koncept skal afspejle og kontekstualisere budskabet på en unik, interessant og mindeværdig måde, der skaber differentiering fra konkurrenter. Hermed er et koncept ikke blot et budskab, men en måde at forstærke en strategi og brandpositionering på.

For at konceptet skal virke, er det vigtigt, at det er passende til det publikum det henvender sig til, at det letter kommunikation og at det motiverer til handling. Den første fase i konceptudviklingen består derfor af en analyse, hvor formålet med løsningen defineres. Dette efterfølges af konceptfasen hvor idéer, struktur og indholdselementer bliver udviklet og til sidst kommer designfasen, hvor det visuelle bliver udformet.

De tre faser i konceptudvikling hos Peytz


Analyse
Den vigtigste opgave i analysefasen er, at finde frem til hele formålet med løsningen. I denne fase vil vi derfor skabe indsigt i din forretning, det område du arbejder indenfor og hvem dit budskab henvender sig til, altså din målgruppe. Dette sker gennem workshops hvor vi sammen udarbejder de krav og mål der skal være for løsningen. Ved at vi samarbejder i denne fase, skabes der konsensus, og vi såvel som du selv, får den bedste forståelse for det videre arbejde. Afslutningsvist i analysefasen vil resultaterne blive dokumenteret og præsenteret for dig, så du kan godkende resultatet, inden vi fortsætter ind i konceptfasen.


Koncept
Efter en indsigtsfuld analyse, hvor omfanget er blevet defineret, er fundamentet nu lagt til at påbegynde konceptudviklingen. Hos Peytz går vi metodisk og iterativt til værks, hvor vi har dig som kunde med gennem hele processen. Vi arbejder særligt med visuel konceptudvikling, for når noget er vigtigt, bruger vi visualisering til at formidle. Ved visuelt at skitsere en idé kan der åbne sig helt nye døre i konceptudviklingen, da denne konkretisering af en idé kan gøre, at alle i processen kan se tanken og derigennem øges forståelsen betydeligt. Konceptfasen afsluttes når konceptet er fastlagt og der ligger en godkendelse fra dig, på alle de wireframes og brugerflows der er blevet udarbejdet.


Design
Et skarpt koncept er et nøgleelement i en god digital strategi. Konceptet er en stor del af svaret på, hvordan de opsatte mål og krav kan indfries og realiseres på en god og sammenhængende måde. Samtidig giver et godt koncept grundlag for at træffe visuelle designbeslutninger. I designfasen besluttes den endelige del af designet, der ender i en prototype. Peytz finder her, i fællesskab med dig, frem til den rette æstetik og udfoldelse af jeres digitale brand. Herunder de rigtige skrifttyper, det passende layout, de bedste farvenuancer og rette farvepalette, der understøtter hele konceptet til din forretning.

Vi er eksperter i konceptudvikling - skal vi også hjælpe dig?