Skip to main content

Brugerinddragelse i udvikling af et digitalt overblik for KL/Kombit

Adgang til Borgernes Data

KL-KOMBIT-7
Brugbar borger-adgang til data

Adgang til Borgernes Data var et brugerinddragende konceptforløb, hvor KL/Kombit ville skabe et samlet overblik til borgerne over deres sagsdata.

 

Men hvordan så borgerne værdien af en dataadgang og hvilke brugssituationer ville de benytte den i?

Undersøgelse af borger-data set fra borgernes udgangspunkt

Vi samlede 500 borgere i et brugerpanel, hvilket muliggjorde en høj brugerinddragelse.

Vi ville forstå, hvornår borgerne oplevede behov for at tilgå informationer. Derfor begyndte projektet med 30 eksplorative brugerinterviews i målgruppen, hvilket gav centrale indsigter om borgernes brug af tjenesterne.

 

F.eks. viste det sig, at 30% loggede ind i de kommunale systemer, ikke for sig selv, men for at hjælpe en pårørende.

Design Sprint skabte forankring på tværs af kompetencer og involverede borgerne

De indsamlede indsigter indgik i et Design Sprint, hvor vi samlede ekspertbrugere fra kommunerne, løsningsarkitekter fra Kombit og UX-designere.

Resultatet var et interface, der minder om en personlig, mobil applikation, og som udnytter data fra CPR til at gøre det let at få adgang på vegne af andre.

Design Sprintet kulminerede med en hel dags afprøvning af prototypen af løsningen på borgere i tænke-højt-test.

PEYTZ_20180124_V015
PEYTZ_20180124_V001
PEYTZ_20180124_V048
Konceptet lever videre på Borger.dk

I slutningen af projektet stod vi over for et vigtigt spørgsmål, da integrationer koster tid og penge: Hvilke datakilder var vigtigst at integrere til?

Via brugerpanelet involverede vi 200 borgere i komparative, kvantitative spørgeskemaundersøgelser, hvilket gav KL/Kombit et klart databaseret grundlag at prioritere integrationerne efter.

Konceptet lever videre

ADDA har også dannet grundlag for Digitaliseringsstyrelsens tilsvarende projekt Mit Overblik i regi af borger.dk.

Forløbet med hurtig og højfrekvent inddragelse af brugere gav os et godt grundlag for at træffe beslutninger om indhold og udformning af en tidlig prototype.

Camilla Buhr, Chefkonsulent, Adgang til Borgernes Data, ADDA 

Skal I også anvende brugerinddragelse i jeres digitale projekt?