Skip to main content

LIFE

Ny undervisningsplatform med stor fleksibilitet

Skærmbillede 2024-03-22 kl. 11.50.14

Efterspørgslen på STEM-uddannet (Science, Technology, Engineering and Mathematics) arbejdskraft er stigende, men søgningen til STEM-uddannelser følger ikke trop. STEM-fagene udgør få timer i grundskolen, og lærerne er ikke altid uddannet i STEM-fagene. STEM-fagene opleves af nogle elever som svære, teoretiske og sprogligt tunge, som ligger fjernt fra deres verden. For lærerne kan STEM-undervisningen være forberedelsestung og kræve høje faglige kompetencer.

 

LIFE er en dansk erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. LIFEs mission er bl.a. at styrke børns og unges interesse og ambitioner for at uddanne og fordybe sig inden for naturvidenskab og teknologi uanset deres baggrund. LIFEs undervisningsforløb spiller en central rolle heri ved at tilbyde muligheder for at udvikle og udbyde engagerende og varierede undervisningsforløb, der lægger op, at eleverne arbejder aktivt med STEM-fagene, noget, der er væsentlige for at styrke elevernes generelle interesse for STEM-fagene.

Udfordringen

LIFE ønskede derfor en platform, som kunne virke visuelt appellerende og engagerende på eleverne. En platform som kunne lægge op til en aktiv, varieret, multimodal og aktuel STEM-undervisning, og som samtidig kunne hjælpe læreren i forberedelsen og gennemførelsen af undervisningen. Platformen skulle kunne fungere i en naturfaglig undervisningskontekst, hvor undervisningen rummer forskellige arbejdsmetoder som eksperimenteren, faglig læsning, modellering og mundtligt arbejde. Endelig ønskede LIFE en platform, der kunne tage højde for forskellige elevers og læreres forudsætninger og som kunne fungere for alle elevmålgrupper (pt fra 1. kl. til 3.g).

 

LIFE havde også behov for en platform, som havde en stor grad af fleksibilitet i forhold til udvælgelse af og opbygning af indhold, men som samtidig var nem at anvende i udviklingsprocessen for de ansatte hos LIFE. Dertil kommer, at platformen skulle spille sammen med LIFE’s eksisterende hjemmeside, og løsningen skulle inkludere gode løsninger ift. brug og opbevaring af elevdata.

FIGHTtheBITE_forside

Løsningen

LIFEs nye platform er unik på læremiddelmarkedet. Platformen tillader at medarbejderne tilpasser layout til de forskellige elevmålgrupper ud fra det enkelte undervisningsforløb. Platformen er fleksibel, så der kan skabes forløb med differentierede farvepaletter og forskellig opbygning af forløbets indhold via forskellige moduler, med en lang række opbygningselementer og interaktive komponenter . Dermed kan LIFE i høj grad selv tilpasse platformens visuelle udtryk samt indhold til den enkelte elev- og lærermålgruppe og dermed give eleverne en oplevelse af, at undervisningen gennem platformen er engagerende, relevant og fængende. 

 

Det visuelle udtryk kan desuden tilpasses LIFEs CVI, så der opleves en sammenhæng mellem platformen og andre kommunikationskanaler i LIFE.

Platformen tilbyder desuden, at medarbejderne hos LIFE kan skabe multimodal STEM-undervisning med brug af videoer, lydfiler, præsentationsværktøjer (billedgalleri), mange billedformater, quizzer med mere. Det muliggør, at de enkelte forløb kan være varierede, og at STEM-fagenes faglige indhold præsenteres på forskellige måder og dermed differentierer undervisningen for eleverne.

 

Differentieret undervisning

Platformen lægger både op til elevernes receptive og produktive arbejde. Sidstnævnte sker fx gennem skrivefelter, tabeller og quizzer, hvor eleven kan interagere med platformen og få feedback og som understøtter elevernes aktive handlen i STEM-undervisningen. Den muliggør desuden, at eleverne i undervisningsforløbene kan møde eksemplariske naturfagstekster med kendetegn som fx tabeller, diagrammer og andre modeller, materialelister, sikkerhedsinstruktioner, matematisk notation, forsøgsopstillinger, instruktioner m.m. 

 

Platformen understøtter differentiering af undervisningen vha. fx ordforklaringer, ledetråde og muligheden for multimodalt indhold, hvilket er væsentligt, da LIFE ønsker at styrke børn og unges interesse for naturfag uanset deres forudsætninger og baggrund. Den fleksible opbygning af platformens sider muliggør en tilpasning til den enkelte elevmålgruppes forudsætninger og giver mulighed for variation på tværs af LIFE Forløb. 

 

Platformen muliggør et samspil mellem platformen og apps, analoge arbejdsbøger, VR, film, digital skrivning, digitale simulationer og meget andet, der kan bidrage til en engagerende, varieret og relevant STEM-undervisning.

 

Endelig kan den nye platform understøtte lærerne i deres forberedelse og gennemførelse af undervisningen, fordi den muliggør multimodal og situeret lærerstøtte, hvor læreren kan få facit, faglig baggrundsviden osv. dér i forløbet, hvor eleverne arbejder, og som kan anvendes som forberedelse inden undervisningen eller som støtte i undervisningssituationen.

Resultater

Med LIFE’s nye platform kan de skabe undervisningsforløb, der er nytænkende, visuelt appellerende til målgruppen og som kan danne udgangspunkt for en engagerende STEM-undervisning for alle elever. 

 

I hele landet arbejdes der på tværs af elevmålgrupper med de forskellige LIFE Forløb og i 2023 var ikke mindre end 100.000 elever igennem et LIFE Forløb.

 

Platformen muliggør, at undervisningsforløbets indhold kan diktere, hvordan platformen skal anvendes i undervisningsforløbet, i stedet for omvendt. Samtidig er platformen let at anvende for de ansatte hos LIFE, så den kreative proces kan være i fokus i udviklingsprocessen af de enkelte LIFE-forløb. 

 

De mange differentieringsmuligheder, som platformen tilbyder, kan desuden bidrage til at gøre STEM-fagenes faglige indhold tilgængeligt og appellerende for alle elevgrupper og lærere uanset deres forudsætninger og baggrunde. Platformen understøtter STEM-undervisningen, hvad enten eleverne skal lave et forsøg, bygge en model, tage på feltekskursion eller læse en fagtekst. 

 

Endelig optræder platformen i tæt sammenhæng med LIFEs hjemmeside, og læreren kan dermed få en helhedsoplevelse, når hun anvender LIFEs nye platform. Samtidig er løsningen udviklet, så den fungerer i skolens hverdag, hvad enten det er grundskolen eller gymnasieskolen. Elever og lærere kan logge ind med velkendte metoder, data gemmes sikkert, og så kan platformen anvendes i den daglige undervisning i skolen eller i forbindelse med et besøg på ét af LIFE’s mobile- og fysiske labs - som er fordelt på tværs af hele landet.