Skip to main content

Revitalisering af visuel identitet og tone of voice til VIA University College

VIA University College uddanner alt fra lærere og pædagoger til sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter og designere. På alle professionsuddannelserne er der et tæt samarbejde med den virkelighed, der venter efter endt uddannelse.

VIA University College ville gerne tættere på de studerende med den nye studieportal ’MitVIA’. Peytz startede arbejdet med studieportalens visuelle identitet og tone of voice ved at facilitere en række workshops, hvor de studerende kunne komme til orde og være med til at definere, hvordan ’MitVIA’ skulle lyde og se ud. Processen omfattede desuden både analyse og strategi, som resulterede i et logo, en navigationsstruktur, en tone of voice og konkrete skriveråd, som VIA University College’s egne redaktører kunne arbejde videre med.

OPGAVE

Revitalisering og konkretisering af koncept

Gennem research og løbende dialog med de studerende og de kommunikationsansvarlige, kunne Peytz bygge videre på VIA University College’s strategiske fundament ’Making sense’ og lade den nye studieportal finde sit ståsted.

 

I de indledende analysefaser blev det tydeligt, at der var behov for at revitalisere kommunikationsplatformen, hvis tonen og det visuelle udtryk skulle tættere på de studerende. Der var brug for nye tanker og nye vinkler. Der var brug for at inddrage de studerende i processen.

 

En række studerende deltog i en workshop med Miro-boards, post-Its og praktiske forsøg, der resulterede i en klar retning for, hvilke ønsker, krav og behov de studerende havde til deres nye studieportal.

Skærmbillede 2023-02-13 kl. 11.49.10
Skærmbillede 2023-02-13 kl. 11.49.26
Skærmbillede 2023-02-13 kl. 11.48.52

LØSNING

Kommunikationen finder sit ståsted

Med den nye studieportal ’MitVIA’ får de studerende et nyt sted at mødes og finde information. Her bliver designet opdateret for at gøre oplevelsen mere levende, nærværende og social. Formålet med at videreudvikle på det visuelle udtryk er at skabe større engagement og gøre det let for brugeren at finde rundt.

På samme måde som en opdateret designguide skulle definere, hvordan VIA ser ud på den nye studieportal, så var der også brug for en videreudvikling af VIA University College’s tone of voice for at konkretisere, hvordan VIA lyder og fremstår på ’MitVIA’. Der var efterfølgende også brug for en session med de mange forskellige redaktører, så de kunne få den opdaterede tone of voice ind under huden. Peytz gennemgik de nye principper, skriveråd og faciliterede en række konkrete øvelser med redaktørerne. 

RESULTAT

Ordet er dit

Redaktørerne skal skrive til studerende på en måde, som de kan relatere til. En balance mellem at lyde professionelle og være tæt på målgruppen. Alle de mange skriveråd, som blev præsenteret på redaktørernes workshop, vil altid være afhængig af fortolkning. Sådan er det med ord. Men ved at skabe et rum, hvor redaktørerne kunne arbejde tæt sammen om, hvordan de skal kommunikere på ’MitVIA’, vil det uden tvivl sætte et mere ensartet præg på den tone, de studerende møder på den nye studieportal. Redaktørerne har i samlet flok modtaget skabeloner og guides til at forny kommunikationen – og de har taget dem i brug.

En levende streg

 

For at opfylde ønsket om at gøre den visuelle identitet mere levende og samtidigt gøre det enkelt for de studerende at finde rundt, bliver farver brugt til at skabe genkendelighed og identificere et tema. VIA University College har desuden en stor samling unikke ikoner, som fik nyt liv med små animationer, der byder brugeren velkommen til en ny sektion i studieportalen.

Et logo der disrupter

 

Arbejdet med logoet til ’MitVIA’ tog afsæt i et disruptionkoncept, som kunstneren Banksy nærmest er blevet synonym med. Han tilføjer sit eget element eller en kommentar til et eksisterende objekt og skaber derved en ny betydning og kontekst. 

Dette princip ligger bag udformningen af logoet til ’Mit VIA’, der disrupter VIA University College som institution – og skaber de studerendes eget rum. 

 Her er udtrykket gjort renere og fungerer mere som et mærke.
Destilleres udtrykket yderligere, opstår der et stærkt mærke. Der er nemlig ikke tale om et klassisk logo, da det er helt tydeligt, at en del er noget, nogen har tilføjet, og dermed skabt en ny mening – ligesom referencen til Banksy.
1Skærmbillede 2023-02-13 kl. 11.57.42
VIA UC lobby final logo