Skip to main content

Digitale forandringer, der giver mening.

Vi er eksperter i at udvikle, migrere og drifte applikationer og services.

5-steps Process Diagram [charcoal background]

Analyse

Indledningsvis foretager vi en grundig analyse, hvor vi i tæt samarbejde med kunden gennemgår assets og den eksisterende løsning. Resultatet af analysen er en oplysende rapport, der både tager højde for den nuværende infrastruktur, identificerer risici, og kortlægger mulige forbedrings punkter. 

Derudover defineres de forretningsmæssige mål og ønsker til den digitale forandring.

Indsigt

I indsigtsfasen præsenteres resultatet af analysen, som vil give et billede af, om kunden skal gå med en Public - eller Private Cloud. Kunden får et handlingsorienteret referat med estimeret økonomi for næste skridt. Denne danner basis for den digitale forandring, herunder workloads til implementering og konfiguration, hvor der samtidig tages højde for interne kontroller og sikkerhedsprocedurer. 

Det sikres, at fundamentet er sikkert, robust, effektivt og har en høj ydeevne.

Design

Næste skridt i den digitale forandring er udarbejdelsen af et infrastruktur design til den valgte cloudløsning. Vores erfarne IT-arkikter sikrer, at designet overholder de aftalte forretnings- og sikkerhedskrav, ligesom en driftsmålsmodel, arbejdsplan og en skræddersyet businesscase præsenteres for kunden.

Udvikling

I forbindelse med overtagelse af ansvaret moderniserer vi i tæt samarbejde platformen og applikationerne. Dette medfører ofte en konvertering af ældre applikationer til software-as-a-service bygget og optimeret på en AWS Cloud løsning, og generelt er der kontinuerligt samarbejde om at suboptimere og inspirer om nye forretningsmæssige tiltag.

Implementering

I tæt samarbejde migrerer vi infrastrukturen 1:1 for at etablere en Cloud baseline på den valgte Cloud leverandør. Vi udfører tests og omfattende verifikationer, for at sikre de enkelte systeme, herefter fortsættes med moderniseringer og løbende optimeringer for at sikre en yderligere optimeringsproces. 

Uanset valget at placering af data, tilbyder Peytz høje oppetide, effektiv support og en problemfri skalering når trafikken peaker.

Læs mere om Peytz' hosting-løsninger.