Skip to main content

3 gode råd til effektiv og agil brugerinddragelse

Med den rigtige proces og tankegang behøver brugerundersøgelser hverken at være dyre eller forsinke processen.

Kontakt

Jens Poder, innovationsdirektør

Peytz’ Director of Innovation, Jens Poder, giver sine tre stærkeste tips til at involvere brugere i dit næste digitale projekt. Nemt og agilt. 

Brugerinddragelse er afgørende for at lave succesfulde online løsninger. Alle websites og apps er afhængige af, at brugeren forstår, værdsætter og engagerer sig i det, du tilbyder.

Jeg vil anbefale, at du begynder agilt at brugerinddrage – og brugerteste udviklingen af dine løsninger. Bl.a. ved at løbende: 

 • udforske behovet 
 • teste konceptets validitet
 • teste løsningens brugervenlighed

Test_I_Hele_Processen-1

Når du arbejder effektivt med brugerinddragelse, sikrer du, at løsningen rent faktisk er, hvad modtageren efterspørger og har brug for - ikke kun, hvad du tror, modtageren vil have. 

Når man tænker indefra og ud, går det som regel galt. Og det kan blive dyrt i den sidste ende, hvis man sparer brugerinddragelsen væk og udvikler efter egne antagelser.  

Som filosoffen Eugene Lewis Fordsworthe famøst sagde: "Assumptions are the mother of all screw ups". 

Løsningen er at procesoptimere din brugerinddragelse og gøre din bruger-research mindre besværlig.

Så du får det gjort!

De tre kerneprincipper i brugerinddragelse

Effektiv agil brugerinddragelse hviler på tre kerneprincipper:

 1. Gør det let at rekruttere brugere med et fast brugerpanel
 2. Lave flere og korte “quick and dirty” brugertests
 3. Flyt alle tests online

1. Opret dit eget UX-brugerpanel

For at det overhovedet skal blive muligt at brugerinddrage agilt, er du nødt til at have et UX-panel. Det er et panel bestående af relevante brugere, som du bruger nogle indledende ressourcer på at oprette. Pointen ved at have dit eget UX panel er, at du let har adgang til lige præcis de målgrupper, du vil vide noget om.

Rent praktisk handler det om, at du via dine kanaler leder interesserede brugere ind til en landingsside, hvor de kan tilmelde sig. Det kan være via en pop-up på hjemmesiden, et opslag på Facebook eller et link i et nyhedsbrev.

Når brugerne tilmelder sig, skal de udfylde nogle oplysninger om sig selv, så det er muligt for dig at finde frem til dine målgrupper. Det kan være, du har oprettet nogle parametre for boligtype, kundetype, kundeengagement, eller hvad der nu er relevant for dig. Det ved du bedst selv.

Når du har dit eget UX panel, ved du allerede, at du har adgang til din målgruppe. Du skal ikke ud og have fat i et eksternt rekrutteringsbureau, som måske kan finde de rette testdeltagere. Og når du nu allerede har en stor pulje af relevante brugere, bliver det meget nemmere at rekruttere. Når Peytz har rekrutteret til vores agile projekter, hvor vi typisk booker 7-8 personer ind pr. brugertest, har vi sendt et tilmeldingslink ud til 100 brugere to dage før brugertesten, og indenfor en time er alle brugerne booket.

Rekrutteringen af brugere ser jeg ofte som den største forhindring for brugerinddragelse. Med et fast brugerpanel fjerner du bøvlet med at rekruttere, fordi du løbende samler en liste med brugere, som har givet dig lov at invitere dem til brugertests. Så er problemet løst én gang for alle.

I Peytz hjælper vi virksomheder med at drive brugerpaneler i et system. Systemet sikrer, at vi kan:

 • producere en landingsside, hvor nye panelmedlemmer svarer på spørgsmål om sig selv - så vi nemt kan lave målrettet segmentering
 • udsende tests, segmenteret til delmålgrupper i panelet
 • lade brugerne automatisk tilmelde og afmelde sig selv

2. Anvend de rigtige metoder og værktøjer

Brugerinddragelse er ikke én defineret type aktivitet. Det er en aktivitet, hvor der kan være mange forskellige måder at finde frem til svar på. Det vigtige, du skal gøre dig tanker om her, er, ‘hvad vil jeg gerne have svar på?’ Når du ved det, er det lettere at finde ud af, hvordan du gør det.

Hos Peytz har vi en bred vifte af metoder og værktøjer, vi benytter. Når vi så skal forstå en problemstilling, gør vi os nogle overvejelser om, hvad der giver mening at undersøge. Er det flowet, er det taksonomien, er det landingssiden, som vi gerne vil undersøge? Og hvordan giver det så mening at inddrage brugerne? Skal vi lave et spørgeskema, skal vi afholde en kortsortering, skal vi afholde en tænke-højt brugertest, eller skal vi finde en helt ny metode?

Nogle af de værktøjer og metoder, som vi ofte anvender til digitale projekter er:
• Klik-mønster-test
• Koncept-test
• Kortsortering
• Tree-test
• Mom-test

Lad aldrig metoden definere problemstillingen – lad i stedet problemstillingen definere metoden.

Når det handler om at komme op i fart er “quick and dirty” tests utrolig værdifulde. 

Med “quick and dirty” tests kan vi i den tidlige fase afprøve alle mulige skæve ideer uden at investere mere end en håndfuld timer.

Hurtige_Brugertest_2-1

Det danske test-tool Preely er et af de værktøjer, Peytz ofte bruger til tidlig og effektive prototyper. Preely er et testværktøj, hvor: 

 • brugerne selv kan teste - uden at du behøver at være der
 • brugerne både kan interagere med skærme og svare på surveys i samme flow
 • systemet automatisk afrapporterer

Så hvis du allerede har et brugerpanel, så bliver det utroligt nemt at få svar på spørgsmål fra 50-100 brugere og få et indtryk af en idé -  helt tidligt i processen.

Preely_Test-1

 

3. Brug resultaterne som en tjekliste

Hvis du er nervøs for for, om brugerinddragelse vil sænke designprocessen, skal du som det første skære mængden af rapportering helt ind til benet. Hvis rapportering skal være et bindeled mellem evaluering og implementering, og du virkelig agter at integrere brugerinddragelse i designprocessen, så er rapporter lynhurtigt forældede, dét øjeblik du arbejder optimeringspunkterne ind i designet.

Det er derfor spild af tid og penge at lave store og fine rapporter, du kan vise til bestyrelsen eller styregruppen. Drop derfor det dér med at dokumentere alle de enkelte brugeres oplevelser med brugercitater eller gå for meget i detaljer med indsigter, som har en åbenlys løsning.

Hold rapporter på et minimum og brug i stedet resultaterne fra jeres brugerinddragelse som en tjekliste for, hvad og hvor du skal optimere. Samtidig skal dine rapporter fungere som dokumentation for jeres udvikling og de valg, I træffer. På den måde undgår du, at I vender tilbage til noget, som ikke fungerer.

Testlederen kan eventuelt sætte sig sammen med de, der observerede brugertesten (hvis de har tid) og blive enige om, hvad der skal arbejdes videre med, hvorefter testlederen skriver en kort opsummerende rapport. Store rapporter hører altså ikke til i en agil designproces!

Online_Research_Peytz-1

Med en agil brugerinddragelse tager vi løbende fat i tvivlsspørgsmål og tester forskellige scenarier af.  Det gør os meget mere effektive, når vi skal vælge rigtigt – og også, når vi skal have opbakning til endelige beslutninger i de organisationer, vi hjælper.

Når man hver uge sidder og snakker med sine brugere og oplever deres reaktion på ens produkt, så opbygger og vedligeholder man løbende en empati  – og indgående forståelse – for ens målgruppe. Dette er en uundværlig viden, når man udvikler løsninger, som skal ramme netop denne målgruppe. 

 

Vil du vide mere om brugerinddragelse? 

Jens-Poder-whiteboard

Kontakt Jens Poder, innovationsdirektør i Peytz.

 Mail: jp@peytz.dk | Telefon: 21728882

Jens driver udvikling af digitale koncepter og forretningsudvikling med en bred palet af innovationsværktøjer: Workshops, Skitsebaseret ideudvikling, Prototyper og Brugerinddragelse.

Publiceret 22. februar 2023