Skip to main content

Hosting

DevOps i døgndrift

Kontakt

Lars Hornbeck, Direktør, Technology

Vi driver flere end 500 kundeløsninger. Vores kunder sætter især pris på vores høje oppetid, den effektive support og en problemfri skalering, når trafikken peaker. Når det handler om personhenførbare data, er de glade for, at de kan vælge danske udviklere og systemadministratorer samt servere, der er placeret i EU.

Vi har implementeret sikkerhedsstyring og ledelsessystem efter ISO 27001- og ISO 27002-standarderne. Det er dokumenteret af vores årlige eksterne revision efter ISAE 3402-standarden. For at sikre korrekt håndtering af persondata, jævnfør GDPR, indgår vi databehandleraftaler ud fra Dansk Erhvervs standardaftale.

SLA på både hard- og software

Vi har garanterede responstider på både hard- og software. Vores oppetider gælder således for hele din løsning, og ikke blot for jernet. Det er solid hosting.

Oppetiden på minimum 99,9% sikres via en gennemført redundans i alle led, så defekt hardware aldrig bliver et problem, men i høj grad også vores tætte samarbejde mellem vores udviklere og vores systemadministratorer.

Højere oppetid kan tilkøbes.

Udviklingsmiljøer

Hos Peytz bruger vi tre forskellige udviklingsmiljøer til alle kunder, som er hostet hos os, for at teste nye features bedst og hurtigst muligt. Disse er; Development, Staging og Production. Development foregår hovedsageligt igennem Docker for at gøre det hurtigt og agilt for vores udviklere at arbejde med.

Staging miljø’et er identisk med produktionsmiljøet. Vi bruger således ikke bare én server til staging, men det samme antal cluster, som i produktion. Nye features testes derfor i et full blown miljø. Vi sørger desuden for at låse alle pakker til serverne i vores eget mirror, så vi altid er helt sikre på, hvilke specifikke versionsnumre af samtlige pakker, der udrulles på nye servere.

DevOps og automation

Vores Operations er placeret i Danmark og alle medarbejdere taler dansk. Al idriftsættelse er fuldt automatiseret, og ingen udviklere kan eller behøver at logge ind manuelt på nogen servere. Det betyder, at vi har et højt sikkerhedsniveau, og det giver samtidigt en række andre fordele, herunder en automatiseret infrastruktur, som let kan skaleres horisontalt.

Vi har implementeret continuous integration og continuous delivery, og vi kører automatiserede test af både applikationer og servere. Vi gennemfører i snit over 50 deploys om dagen mandag til torsdag.

Alle deploys sker uden nedetid – en anden fordel ved vores omfattende redundans.

Ved hvert deploy, clones alt kode fra gitlab ned på en build server. Herfra gøres alt kode klar og bliver derefter sendt ud til hele webclusteret.

Det betyder eksempelvis, at hvis en fil bliver kompromitteret, så vil den blive slettet og erstattet med en ukompromitteret fil ved næste deploy.

Backup og recovery
Vi tager incremental backups til krypterede servere i EU, som minimum hver nat, og vi opbevarer backup seks måneder tilbage. Vi restorer ved behov filer, databaser eller hele koden til et bestemt commit fra git.

Fuld disaster recovery testes hvert år i marts.

Døgnvagt 24/7/365
Vores automatiserede overvågning sikrer, at vores døgnvagt opdager fejl straks, de sker, og garanterer en påbegyndt fejlsøgning indenfor 180 minutter uanset tidspunkt og årstid – men så længe har vi nu ikke været om det endnu, faktisk er vores gennemsnit helt nede på under 4 minutter målt over de sidste 2 år.

Overvågning dækker både applikation og alt hardware. På den måde er det muligt for Peytz at påbegynde fejlretning samt opskalering af ressourcer, inden det bliver bemærket af end-users. Pointen er, at løsningen skal svare – ikke om en fejl ligger det ene eller det andet sted.

Stærk support døgnet rundt.
Endelig skal vi nævne vores support, som scorer maximum point i vores tilfredshedsundersøgelser. I dagtimerne er vores supportcenter bemandet på kontoret, og når de går hjem, tager vagttelefonen over (vagten har naturligvis også backup).

Publiceret 22. februar 2023