Skip to main content

Scleroseforeningen

Nyt multisite med afsæt i brugercentreret design

Skærmbillede 2024-02-29 kl. 15.32.27

Scleroseforeningen kæmper for en verden uden sclerose. Sclerose er en kompleks sygdom og der er stor forskel på hvor påvirket patienterne er i de forskellige stadier i sygdommen, derfor består foreningens nye website af tre landingssider, som gør det lettere for brugeren at finde det rette indhold - selvfølgelig i overensstemmelse med WCAG. De forskellige universer: "Viden", "Livet med Sclerose" og "Vær med” henvender sig til både patientgrupper, pårørende og frivillige.

Udfordringen

Scleroseforeningen stod over for en udfordring, der er velkendt i mange patientforeninger: ønsket om at udbrede tilgængeligheden af deres viden til personer berørt af en livsændrende sygdom - i dette tilfælde sclerose. Derudover ønskede Scleroseforeningen at give deres website et visuelt løft, som skulle gøre hjemmesiden til en del af den samlede brand identitet, og en løsning, der skulle gøre det nemmere at føre fremtidige digitale strategier ud i livet.

 

"Scleroseforeningen er en patientforening med mange forskellige målgrupper, der spænder fra de mennesker, der lever med sygdommen, deres pårørende, samt interessenter og beslutningstagere i det politiske landskab. Det er en kompleks kommunikationsopgave, som vores nye hjemmeside skulle rumme. Derudover var det vigtigt for os at få en dynamisk og skalerbar platform, der understøtter vores strategiske mål om mere direkte medlemskommunikation og gør det nemt for os at realisere nye tiltag.” 

Mogens Damgaard, chef for Kommunikation, Fundraising og Partnerskaber

 

 

Med en klar vision om at skabe gode brugeroplevelser og sikre, at informationen var lettilgængelig for alle, uanset hvor i deres sygdomsforløb, de befinder sig, valgte Scleroseforeningen at implementere en multisite-løsning udviklet i WordPress. 

Scleroseforeningen ønskede at skabe en mere inkluderende og brugervenlig online platform, der kunne understøtte patientgrupper, pårørende og frivillige. Målet var at levere målrettet information uanset hvor i sygdomsforløbet man befinder sig og yde støtte gennem forskellige faser af sygdomsforløbet. Derudover var det afgørende at adressere de unikke behov hos forskellige patientgrupper gennem skræddersyet livsstilskommunikation.

Løsningen

Brugerrejser

Brugerrejser er afgørende i udviklingen af digitale løsninger, da det giver indsigt i brugernes interaktioner, behov og udfordringer, og bruges som fundament for at skabe intuitive, brugervenlige og værdiskabende digitale løsninger. 

Forud for udviklingen af det nye website til Scleroseforeningen udarbejdede vi en række brugerrejser, der gav et billede af, hvordan brugere interagerede med den digitale løsning fra start til slut. Det hjalp os til at forstå brugerens perspektiv og behov, hvilket var afgørende for designet af den endelige løsning.

 

Multisite i WordPress

Scleroseforeningens WordPress multisite-løsning gør det muligt at oprette og administrere flere uafhængige websites inden for ét designsystem og én enkelt WordPress-applikation. Det gjorde processen meget strømlinet for indholdsstyring og gav foreningen fleksibiliteten til at tilpasse hver underside specifikt til forskellige behov, indholdstyper, patientgrupper og mulighed for selv at oprette nye subsites.

 

 

”Vi har en bred vifte af digitale indholdstyper, og det var vigtigt for os at få en værktøjskasse, der gav os mulighed for at smelte indhold, CTA’er og integrationer sammen i en god brugeroplevelse. Vores behov er blevet oversat til en meget redaktørvenlig backend i WordPress med plads til kreative løsninger – uden at gå på kompromis med brugervenlighed, visuel identitet og tilgængelighed.” 

Anne-Sophie Uldall Petersen, digital redaktør

 

Undersider til forskellige stadier af sygdomsforløbet

Ved at udvikle dedikerede landingssider til forskellige stadier af sygdomsforløbet, sikrer, at patienter og deres pårørende kan finde de oplysninger, de har brug for, på det rigtige tidspunkt i deres sygdomsforløb på en måde, der er let forståelig og tilgængelig.

Den tilpassede livsstilskommunikation, er skræddersyet til de specifikke behov hos forskellige patientgrupper og omfatter f.eks. information om kost, motion, mental sundhed og social støtte, alt sammen med det formål at fremme en sund livsstil og hjælpe patienter med at håndtere deres tilstand effektivt.


Tilgængelighed og WCAG

For at sikre, at hjemmesiden var tilgængelig for alle brugere, ønskede Scleroseforeningen at den nye løsning skulle opfylde WCAG-retningslinjerne i både designet og implementeringen af deres website. Multi-sitet overholder WCAG 2.1 AA, der sikrer, at hjemmesiden er tilgængelig og brugervenlig for personer med både fysiske og kognitive udfordringer, hvilket er afgørende for at skabe en inklusiv digital oplevelse for alle.

Digital inklusion og WCAG 2.1

Siden 2019 har alle offentlige websites og apps skulle leve op til række tilgængelighedskrav kaldet WCAG. WCAG skal sikre, at offentlige websites og apps er brugervenlige og tilgængelige for personer med handicap f.eks. ordblinde, farveblinde, svagtseende eller personer med nedsat hørelse. altså sørge for at inkludere denne befolkningsgruppe, så de får gavn af offentlige websites og apps, på lige fod med personer uden et handicap. 

Loven om tilgængelighed har tidligere udelukkende omfattet offentlige websites og apps, men fra sommeren 2025 skal den private sektor og udvalgte brancher også leve op til disse tilgængelighedskrav.

Medlemssider og selvbetjening

I forbindelse med udviklingen af det nye website til Scleroseforeningen, var der behov for at udvikle en medlemsportal, hvor medlemmerne kan logge ind for at se og rette deres stamdata. 

Samtidig var der en ambition om at understøtte de mange forskelligartede behov, der kan være hos medlemmerne ved at præsentere personaliseret indhold samt gemme artikler til senere læsning. Derfor udviklede vi en bagvedliggende service, der endte med at hedde Identity Hub. Identity Hub’en lader slutbrugerne logge ind helt uafhængigt af det primære website. Derudover har Identity Hub’en automatiseret en lang række opgaver, der tidligere har været manuelle, f.eks. oprettelse af lokalbestyrelsesmedlemmer på undersiderne for foreningens forskellige lokalafdelinger.

Et samspil mellem et script på siden og et API styres adgang til mere indhold, opdatering af medarbejdersider, opt-in på nyhedsbreve, anbefalinger baseret på adfærd samt selvbetjeningssider. For at kunne det, er Identity Hub’en integreret med AD, CRM og Azure B2C. Af sikkerhedshensyn har den web-vendte del ikke forbindelse til systemerne. Dataudvekslingen er isoleret i server side jobs, der vedligeholder databasen.