Skip to main content

Digital tilgængelighed

Sikrer bedre brugeroplevelser for alle - ikke kun personer med handicap

Kontakt os

Digital tilgængelighed

Cirka 15% af befolkningen har et eller flere handicap, og digital tilgængelighed har derfor en betydning for rigtig mange mennesker. En af de bedste måder at maksimere effekten af din digitale service på er at gøre den mere tilgængelig. Nye love og regler har ført til øget bevidsthed og højere krav, hvilket gør digital tilgængelighed til en vigtig succesfaktor for alle typer virksomheder.

Hvorfor er det vigtigt?

De eksisterende love om tilgængelighed, der i dag gælder den offentlige sektor, har været i kraft siden 2021. Og opmærksomheden og kundernes forventninger til digital tilgængelighed steget, både i den offentlige og i den private sektor.
 
I juni 2025 vil en ny lov træde i kraft. Denne lov berører den private sektor og vil, når det træder i kraft, påvirke e-handel, bankvirksomhed, rejsebranchen og mange andre sektorer. De berørte virksomheder bliver nødt til at sikre, at deres løsninger er fuldt tilgængelige og understøtter interaktion via andre sanser end kun synssansen, men også hørelse og berøring.

Hvordan kan vi hjælpe?

Det kan føles overvældende at komme i gang med tilgængelighed, ikke mindst fordi der er mange forskellige krav at leve op til. Den gode nyhed er, at der er mange forskellige potentielle udgangspunkter, du kan f.eks. starte med visuel tilgængelighed ved at tjekke kontraster. Eller starte med motorisk tilgængelighed ved kun at bruge et tastatur til at navigere i din løsning.
 
Hos Peytz ser vi ikke tilgængelighed som noget binært, men som noget, der kan forbedres på mange forskellige måder. Alle forbedringer betyder noget, og med vores effektdrevne og iterative tilgang kan vi hjælpe dig med at komme i gang og blive ved med at gøre dine løsninger mere bæredygtige og robuste.

Quick audit

1 dag til en fast pris

WCAG audit

1 uge til en fast pris

Uddannelse og rådgivning

Individuel tid- og prisramme

Quick audit

Vi hjælper dig i gang med din digitale tilgængelighed ved at starte i det små. Under en hurtig audit evaluerer vi primært visuel tilgængelighed og understøttelse af hjælpemidler som skærmlæsere og tastaturer. Vi tester dine hjemmesider og apps med en kombination af automatiserede og manuelle metoder.

- 1 dag med automatiseret og manuel test af 1-3 sider på et website eller i en app*.
- Audit af udvalgte WCAG 2.1-tilgængelighedskriterier*.
- Fast pris
 
*Aftales nærmere
 
Vi leverer:
Resultater fra audit og en prioriteret liste over forslag til forbedring af den digitale løsnings tilgængelighed.

WCAG audit

Det eksisterende europæiske direktiv om webtilgængelighed kræver, at nogle digitale tjenester overholder WCAG-standarden. Under en komplet WCAG-revision evaluerer vi alle kriterierne i WCAG 2.1 niveau AA med en kombination af automatiserede og manuelle test på dine hjemmesider eller apps. Rådgivning i forhold til efterlevelse af WCAG 2.1 niveau AAA kan aftales nærmere, hvis der er behov for det.

 
- 1 uges automatiseret og manuel test af prioriterede sider på en hjemmeside eller i en app*
- Audit af alle tilgængelighedskriterier i WCAG 2.1 niveau AA
- Fast pris
 
*Aftales nærmere
 
Vi leverer:
Du får et overblik over niveauet af WCAG-overholdelse, resultater fra audit og en prioriteret liste over, hvilke områder, der skal fokuseres på for at forbedre tilgængeligheden af løsningen.

Uddannelse og rådgivning

Hvis du ønsker at blive mere selvhjulpen i dit arbejde med tilgængelighed, kan vi hjælpe dig med at forbedre dine færdigheder. Vi kan tilbyde skræddersyet coaching eller træning, og vi har et pakkekursus, hvor du kan få en introduktion til digital tilgængelighed og lære at evaluere dine egne løsninger.

- Online- eller fysiske workshops for enkeltpersoner eller grupper
- Indholdet kan omfatte love og regler, WCAG-standarden, tilgængelighedstest, praktiske tips til vellykket tilgængelighedsarbejde eller andre emner*.
- Fast pris eller timepris
 
*Aftales nærmere

Vi leverer:
Iterative og effektdrevne workshops, hvor vi fokuserer på learning-by-doing.

Skal vi hjælpe med jeres digitale tilgængelighed?

Kontakt os her.