Skip to main content

Digital inklusion og WCAG 2.1

Loven om tilgængelighed kommer i 2025 også til at omfatte private virksomheder.

Kontakt

Randi Hovmann, Direktør Creative

Digital inklusion

Digital inklusion handler om at skabe brugervenlige løsninger, som alle kan anvende. Med eftertryk på ‘alle’ - det er ikke længere acceptabelt at optimere brugeroplevelsen primært til stærke læsere med fuldt syn, hørelse og førlighed. Generelt i samfundet og debatkulturen ønsker man reel inklusion af alle individer.

Digital inklusion er også sund fornuft. Når virksomheden sikrer, at dens digitale løsninger kan anvendes problemfrit af så mange mennesker som muligt, opfyldes også virksomhedens formål og salgsmål langt bedre.

Samtidig er det god stil at sørge for, at mennesker med forskellige handicap kan tilgå informationerne og betjene sig af de apps og websites, som virksomheden stiller til rådighed.

For offentlige virksomheder i Danmark har det ikke blot været et spørgsmål om sund fornuft og god stil, men derimod lovkrav, som har været i kraft siden 2019.

Generelt er der et stort fokus i det danske og det internationale samfund på inklusion, og således også på digital inklusion. Mange private virksomheder er allerede opmærksomme på at gøre deres digitale løsninger tilgængelige for alle, handicap eller ej, og nu følges denne dagsorden også op med lovgivning.

Loven om tilgængelighed

Siden 2019 har alle offentlige websites og apps skulle leve op til række tilgængelighedskrav.

Disse krav kaldes også WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), og er en guide til hvordan offentlige websites og apps er brugervenlige og tilgængelige for personer med handicap f.eks. ordblinde, farveblinde, svagtseende eller personer med nedsat hørelse. 

WCAG skal altså sørge for at inkludere denne befolkningsgruppe, så de får gavn af offentlige websites og apps, på lige fod med personer uden et handicap. 

WCAG er udarbejdet af W3C (World Wide Web Consortium) og har eksisteret siden 1999, men er løbende blevet opdateret i takt med den teknologiske udvikling og nu er WCAG 2.1 altså en realitet.

kan-du-se-det-for-dig-illustration

WCAG 2.1

Loven om tilgængelighed har tidligere udelukkende omfattet offentlige websites og apps, men fra sommeren 2025 skal den private sektor og udvalgte brancher også leve op til disse tilgængelighedskrav. WCAG 2.1 gælder udvalgte produkter og tjenester f.eks. interaktive informationsskærme, smartphones og e-bøger, og dækker digitale platforme leveret af f.eks. forsikringsselskaber, banker og e-handelsvirksomheder af en vis størrelse.

Hvad angår websites og app-baserede digitale produkter og tjenester, skal disse efterleve en fælles EU-standard, der hedder EN 301 549. Denne EU-standard udspringer af kravene fra WCAG, og de danske virksomheder, der skal efterleve lovgivningen, skal leve op til WCAG 2.1 - niveau AA.

Hvorfor er WCAG nødvendig?

Formålet med lovene om webtilgængelighed er at gøre det lettere for mennesker med funktionsnedsættelser eller handicap at deltage i samfundet på lige fod med alle andre.
De danske love er implementeringer af fælles EU-regler, og ensartede europæiske regler skal gøre det nemmere for virksomheder at handle med produkter og tjenester på tværs af landegrænser.

Med WCAG 2.1 kommer der dermed fokus på at tænke alle typer brugerbehov ind i de digitale løsninger, når der udvikles f.eks. websites og apps. Der er nemlig langt flere end man tror, som lever med et handicap, der besværliggør deres interaktion med digitale løsninger. Faktisk anslår Europa-Kommissionen at mindst 87 millioner mennesker, dvs. næsten hver femte europæer, vil få gavn af de fælles tilgængelighedskrav.

Ud over handicappede mennesker, har mange andre også stor glæde af webtilgængelige løsninger. Fx hvis man lider af stress eller psykisk sygdom er det en hjælp, at de digitale løsninger er så lette at afkode og anvende som muligt.

Hvem er omfattet af lovgivningen?

Ikke alle producenter og leverandører er omfattet af WCAG. Små virksomheder med under 10 ansatte er undtaget fra tilgængelighedskravene, hvis de samtidig har en årlig omsætning på under 2 mio euro eller en samlet årlig balance på under 2 mio euro. Dertil kommer, at virksomheder kan søge om fritagelse, hvis de får ”uforholdsmæssigt store omkostninger” ved at leve op til reglerne. 

De standarder, virksomhederne skal anvende for at dokumentere, at de overholder loven, er under udarbejdelse af de europæiske standardiseringsorganisationer, og forventes først helt færdige tæt på fristen sommeren 2025. For digitale produkter og tjenester, forventes det, at den nuværende EU-standard EN 301 549 stadig vil gælde, men i en opdateret udgave.

Tidsfristen

Den nye lov træder i kraft den 28. juni 2025. Det betyder, at alle digitale løsninger, der udkommer efter den dato, skal overholde kravene. Det skal nævnes, at eksisterende løsninger har en frist til at efterkomme kravene i WCAG 2.1 frem til den 28. juni 2030, medmindre løsningerne ændres markant eller redesignes, da de også omfattes af fristen den 28. juni 2025.

Disse WCAG tools anvender Peytz

Vi ser os selv som eksperter inden for webtilgængelighed og vi har stor erfaring med at arbejde med tilgængelighed, når vi designer digitale løsninger. Vi ved at brugeroplevelse, trafik og performance er tæt forbundet med webtilgængelighed, og de spiller alle en afgørende rolle for, om en hjemmeside fungerer som den er tiltænkt. 

Vi anvender en del forskellige tools i arbejdet med webtilgængelighed for vores kunder. 

dynomapper

Dynomapper er et SEO-værktøj, som vi anvender til at crawle websites, rapportere fejl og udføre tilgængelighedstest.

HTML_CodeSniffer

HTML_CodeSniffer er et gratis bookmarklet, der scanner et website for fejl og tjekker for fejl.

tota11y

Tota11y er et gratis bookmarklet, der scanner den aktive side for fejl, og viser screenreader tekster visuelt. 

WAVE Evaluation Tools

WAVE Evaluation Tools  er en browser extension, der checker for fejl og sikrer at webindhold er tilgængeligt for personer med handicaps.

Contrastchecker

Contrastchecker måler farvekontrast i et design og kontrollerer tilgængeligheden af farvekombinationer på den digitale løsning.

eslint-plugin-jsx-a11y

Eslint-plugin-jsx-a11y er et plugin, der identificerer en række tilgængelighedsregler og fixer typiske issues i koden.

 

Har du brug for vores hjælp?

Skal vi også hjælpe dig med at sikre webtilgængeligheden på dit site, så både du og dine brugere kan få glæde af hinanden? Udfyld formen herunder, så kontakter vi dig og tager en uforpligtende snak om dine muligheder. 

 

Publiceret 30. juni 2023