Skip to main content

Nyt website til DMI

I 2021 gik DMI i luften med et nyt website, hvor feedback fra DMI’s brugerpanel var fundamentet for de nye designændringer.

Danskerne søger informationer om vejret - hver dag. DMI er en velbesøgt side, og kravene til et brugervenligt og visuelt tiltrækkende design er derfor høje. Desværre fungerede Danmarks bedste vejr-site - dmi.dk - ikke optimalt og brugerne var utilfredse. I starten af 2019, havde Danmarks Meteorologiske Institut relanceret dmi.dk, og efterfølgende fik de en ordentlig mavepuster, og kom ud i noget af et stormvejr. For brugerne var ikke glade for ændringerne og søgte derfor deres vejrinformationer andre steder.

Danmarks Meteorologiske Institut valgte derfor endnu engang at redesigne dmi.dk - denne gang med udgangspunkt brugernes ønsker, og de bad Peytz om at hjælpe med den opgave.

Vi gav brugerne en stemme

Danmarks Meteorologiske Institut stod derfor overfor en vigtig opgave, da de skulle redesigne dmi.dk. De udarbejdede en faseinddelt plan, der trinvis skulle give brugerne den vejrtjeneste, de ønskede sig. Over en periode på et års tid blev der arbejdet på at forbedre dmi.dk. På baggrund af et brugerpanel på ca. 2.000 vejr-interesserede brugere, blev der gennemført brugertest og udført interviews af flere omgange, og derudover afholdt mange serier af tænke-højt-tests. Her spurgte vi bl.a. ind til hvilke funktionaliteter der manglede og hvilke funktionaliteter der var overflødige.

De mange tests og interviews bidrog med uvurderlig indsigt brugernes behov, ønsker og ikke mindst forventninger til funktionaliteterne på dmi.dk. Og Danmarks Meteorologiske Institut lyttede til brugerne. Resultatet blev et overskueligt design, der gav overblik - præcis som brugerne ønskede.

Brugervenligt interface

Ud fra brugernes feedback, lavede vi et brugervenligt interface og navigation, hvor data vises på en moderne og funktionel måde - tilpasset den enkelte brugers ønsker og behov.
Vi ønskede at skabe en forbedring, der kunne bygges ovenpå alt det data, DMI i forvejen har, så der var kort fra ide til handling.

Og vi sikrede os naturligvis, at det hele fungerer på både desktop og mobil, så brugerne får fuldt udbytte af dmi.dk uanset hvilke enheder, de bruger. Vi ønskede at forbedre den overordnede brugeroplevelse, og vi synes faktisk at resultatet taler for sig selv.

Brugerinddragelse

Med relanceringen af dmi.dk har Danmarks Meteorologiske Institut lyttet til brugerne, og brugerinddragelsen har ført vigtige implementeringer: Den nye forside rummer flere informationer end den tidligere, samtidig er der skabt et enkelt overblik over dagen. I venstre kolonne er der mulighed for at søge den by, det sted eller det farvand, som man er interesseret i. Hvis der allerede er valgt nogle favoritdestinationer, kan man få et hurtig overblik over vejrholdene de respektive steder. Hvis man ikke har valgt nogle favoritter, vises i stedet vejret i større byer i rigsfællesskabet.

Via input fra brugeren bliver der i dag i højre kolonne vises tre frimærker med radar, vejrkort og satellit. Og umiddelbart nedenfor er den skrevne landsudsigt. Et hurtigt kig på forsiden kan derfor give et mere komplet vejroverblik, da der er flere informationer om vejret, som supplerer hinanden. Det er noget, som brugerne især har efterspurgt.

”Vi er glade for at vores brugere har taget så godt imod det nye dmi.dk. Takket være værdifulde input fra vores brugerpanel er vi blevet klogere på brugernes ønsker til dmi.dk. Vi har lagt os i selen for at opfylde så mange ønsker som muligt og har derfor lænet os op ad flertallet for at skabe det gode vejroverblik. Jeg vil gerne takke brugerne for at gøre os opmærksom på så mange vigtige vinkler, som vi har svært ved at se selv.”
 

DMI’s direktør Marianne Thyrring.

1
81
101
45

Skal vi også hjælpe jer?