Skip to main content

Web-tilgængelighed

Al offentlig patientkommunikation skal være tilgængelig og læsbar uanset kognitive evner eller handicaps. Peytz kan sikre web-tilgængelighed af dine dokumenter og PDF’er online.

Loven om web-tilgængelighed

I forbindelse med loven om web-tilgængelighed står mange offentlige instanser og virksomheder overfor en stor opgave med at sikre, at alt deres kommunikation overholder det nye lovkrav. Loven om web-tilgængelighed betyder, at de offentlige instanser skal sikre, at deres websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger kan anvendes af alle - også brugere med funktionsnedsættelser og handicap.

 

Mange oplever udfordringer med forældede publiceringsløsninger, som ikke kan understøtte lovkravet. Derfor oplever Peytz, at flere offentlige kunder må se sig om efter et nyt system, og her kan Peytz hjælpe med at udvikle løsninger, som både er brugervenlige og overholder loven om tilgængelighed.

PIMcore

Peytz har ved hjælp af open source-programmet PIMcore udviklet løsninger, hvor f.eks. PDF-filer kan afkodes af hjælpeværktøjer for borgere med eksempelvis et synshandicap. Mange offentlige instanser sender dagligt mange tusinde PDF’er med vigtig information til borgerne, og det er en stor opgave at sikre web-tilgængelighed af alt dette materiale - både som html og PDF.

 

PIMcore giver mulighed for stor fleksibilitet, så dokumenter let kan redigeres og tilpasses tværgående. Dermed er al kommunikation hele tiden opdateret og korrekt, hvilket sikrer en høj og ensartet kommunikation overfor borgerne, og samtidig frigøres kostbar tid hos personale og medarbejdere.

 

Tilgængelighed af PDF’er kræver, at de overholder PDF/UA standarden, samt at computer-oplæsningen af en PDF sker flydende og forståeligt. Det betyder, at der i PDF’en skal være mulighed for at skabe en semantisk struktur med tydelig overskrifthierarki, tabeltagging, alternative tekster til billeder osv.

Ensretning af patientkommunikationen på tværs af hospitaler

Helt konkret har Peytz i tæt samarbejde med RegionH udviklet et nyt PIM-system baseret på PIMcore. Det nye PIM-system understøtter det nye lovkrav om tilgængelighed og sikrer også et kvalitetsløft af kommunikationen til patienterne. RegionH udsender dagligt 12.000 indkaldelser med op til 50.000 bilag via hjemmesider, Digital Post og print fra de 10 hospitaler i RegionH.

 

Det nye PIM-system har 500 potentielle brugere og redaktører, som nemt skal kunne finde og anvende relevant patientkommunikation. Det kan f.eks. være en PDF, som skal sendes som bilag i en indkaldelse til en knæoperation. Når indholdet i PDF’en er skrevet og godkendt af et centralt kommunikationsteam, kan det tilpasses af den enkelte sygeplejerske eller lægesekretær, og derefter sendes til patienten. 

 

Udviklingen af PIM-systemet til RegionH tog 8 måneder, hvor vi i tæt samarbejde modnede user stories, udviklede og testede sammen. RegionH oplevede øget brugervenlighed, og løsningen er velmodtaget blandt personalet.