Skip to main content

Lever din digitale løsning op til WCAG?

Et tilgængeligt website er essentielt, når man taler om digital inklusion. Tilgængelighed sikrer, at alle, uanset deres fysiske evner, kan få adgang til vigtig information på internettet.

Alle offentlige websites og apps har siden 2019 har skulle leve op til række tilgængelighedskrav, kaldet WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), men fra sommeren 2025 skal den private sektor og udvalgte brancher også leve op til disse tilgængelighedskrav.

Overholdelse af WCAG betragtes bredt som industristandarden for tilgængelighedsløsninger til websites, men langtfra alle websites er tilgængelige.

Hvorfor skal et website være tilgængeligt?

Ved at sikre at dit website er tilgængeligt, kan du udvide det publikum, din digitale løsning når ud til og øge brugervenligheden og inklusionen på dit website.

Din digitale løsning bør være tilgængelig på grund af flere faktorer:

Inklusivitet: At have en inkluderende digital løsning vil garantere, at dine brugere og besøgende, uanset evner, kan bruge og få adgang til dit website.

Juridiske krav: Websites skal være tilgængelige for personer med handicap i henhold til adskillige nationale love og regler, i USA gælder Americans with Disabilities Act (ADA compliance for websites) og i EU WCAG.

Forretningsmæssige fordele: Din virksomhed kan drage fordel af at gøre din digitale løsning tilgængelig, så du kan nå ud til et større marked og øge brugertilfredsheden ved at være inkluderende online. Tilgængelige websites kan også hjælpe med at rangere højere i søgeresultaterne og dermed få flere besøgende til din hjemmeside.

Etiske overvejelser: At have en tilgængelig digital løsning er det rigtige at gøre, det viser, at du værdsætter mangfoldighed og inklusion, og at du er forpligtet til at sikre, at alle har adgang til dit website.

Vidste du at loven om tilgængelighed i 2025 også kommer til at omfatte private virksomheder?

Loven om tilgængelighed har tidligere udelukkende omfattet offentlige websites og apps, men fra sommeren 2025 skal den private sektor og udvalgte brancher også leve op til disse tilgængelighedskrav. WCAG 2.1 gælder udvalgte produkter og tjenester f.eks. interaktive informationsskærme, smartphones og e-bøger, og dækker digitale platforme leveret af f.eks. forsikringsselskaber, banker og e-handelsvirksomheder af en vis størrelse. Læs mere her.

 

10 tips til at gøre dit website tilgængeligt for alle

1. Brug et CMS, der understøtter tilgængelighed
Når du udvikler dit website, skal du vælge et CMS, der understøtter webtilgængelighed. Derudover skal du sørge for at sidelayouts, temaer, widgets og plugins er kompatible med standarderne for webtilgængelighed f.eks. WCAG 2.0.

2. Brug farver med omtanke
For brugere med nedsat syn eller brugere, der er farveblinde, er farvekontrast afgørende. 
Farver kan hjælpe dine brugere med at skelne mellem forskellige informationer og hjælpe brugerne med at finde informationer, eller call-to-action-knapper. Sørg derfor for, at der er en kontrast mellem teksten og baggrundsfarverne, så teksten er tydelig at læse.

Hvis du vil tjekke farvekontrasten på din hjemmeside, kan du anvende Google Chrome-udvidelsen “I want to see like the color blind”.

3. Brug beskrivende overskrifter
Ved at anvende beskrivende overskrifter bliver din digitale løsning lettere at navigere i og forstå for dem, der bruger skærmlæsere og andre hjælpemidler. Det gør du ved hjælp af HTML-overskriftstags (H1-H6) i en logisk rækkefølge, der afspejler hierarkiet i dit indhold for at anvende beskrivende overskrifter.

Headers er en fantastisk ressource, der, når de bruges korrekt, kan strukturere og organisere indholdet på dit website. Det gør det nemt for alle brugere at navigere på sitet og forbedrer ydermere din SEO-score, så du lettere kan generere mere trafik til din hjemmeside.

4. Brug alternativ tekst til billeder
For at gøre din hjemmeside tilgængelig for alle brugere, skal du bruge alt-tekst til de billeder du bruger på dit website. Skærmlæsere og andre hjælpe-teknologier kan læse et billede ved hjælp af alt-tekst, som er en kort beskrivelse af billedet og alt-teksten skal derfor være kortfattet, præcis og formidle de vigtigste oplysninger om billedet.

Kort sagt er det at tilføje alt-tekst til billeder en enkel og effektiv måde at forbedre den digitale tilgængelighed på dit website. Alt-tags bidrager også til en højere SEO-score på Google.

5. Brug ARIA-roller og -attributter
ARIA står for Accessible Rich Internet Applications, og er et sæt attributter, der kan føjes til HTML-elementer for at gøre disse mere tilgængelige og levere yderligere oplysninger til skærmlæsere og andre hjælpeteknologier. 

WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) er en specifikation skrevet af W3C, der definerer et sæt ekstra HTML-attributter, som kan anvendes på elementer for at give ekstra semantik og forbedre tilgængeligheden.

6. Inkludér undertekster og udskrifter til multimedier
Når du indlejrer videoer eller gifs på dit website, er det vigtigt at sørge for undertekster og tekstalternativer til brugere med høre- eller synshandicap. Brug desuden ovennævnte ARIA-egenskaber, når indhold på en webside tilføjes eller opdateres uden at skulle opdatere siden, hvilket vil sikre, at skærmlæsere bliver opmærksomme på det nye indhold.

Tilføjelse af undertekster og udskrifter til multimedieindhold hjælper mennesker med nedsat hørelse med at forstå indholdet og konteksten af mediet.

For at levere undertekster skal du tilføje et tekstspor til din video- eller lydfil. For at give udskrifter skal du oprette et tekstdokument, der indeholder en skriftlig version af lydindholdet. Både undertekster og udskrifter skal være nøjagtige, komplette og synkroniserede med mediet. 

7. Sørg for tilgængelighed til tastaturet
Tilgængelighed til tastaturet er afgørende for personer, der ikke kan anvende en mus. Sørg for, at dit websites tastaturgrænseflade har adgang til alle funktioner, så brugerne kan bruge tabulatortasten til at navigere på websitets indhold.

8. Gør din formularer tilgængelige
Formularer er en vigtig del af mange websites, men de kan være svære at navigere i for brugere med handicap.

Sørg for, at dine formularer er tilgængelige ved at give labels til hvert inputfelt, bruge ARIA-attributter og sikre, at fejlmeddelelser er klare og lette at forstå.

Når du designer onlineformularer, er det derfor vigtigt at mærke tekstfelter korrekt med en beskrivende titel, så folk, der er afhængige af skærmlæsere, kan udfylde formularerne korrekt. Brugen af label-tags eller en ARIA-egenskab vil øge tilgængeligheden af dine webformularer. 

9. Sørg for tydelig navigation
For alle brugere, men især for dem med motoriske vanskeligheder og synsproblemer, er en tydelig navigation altafgørende. Sørg derfor for, at brugerne hurtigt kan finde det, de leder efter på dit website, og at navigationen er let at afkode.

Derfor skal du kontrollere, at din hjemmeside kan navigeres fuldt ud ved hjælp af tabulator- og piletasterne eller alternativ hardware som f.eks. en mundpind eller input med en enkelt kontakt. Navigationen på dit website bør være konsekvent hele vejen igennem, og kan understøttes ved at bruge labels til links og knapper, der er tydelige og beskrivende.

10. Test din hjemmesides tilgængelighed
Det er vigtigt at teste dit websites tilgængelighed for at sikre, at alle kan bruge den. WAVE Online Accessibility Assessment Tool og A11Y Accessibility Checker er blot to af de mange værktøjer, du kan bruge til at tjekke, om din digitale løsning overholder WCAG.

Validering af din hjemmeside gennem tilgængelighedstest er et vigtigt skridt i processen med at afdække eventuelle fejl eller designfejl, der forhindrer personer med handicap i at få adgang til din hjemmeside og dens indhold. 

Vil du vide mere?

At gøre dit website brugervenligt for alle er et afgørende første skridt i udviklingen af et mere mangfoldigt onlinefællesskab. Vores 10 tips vil hjælpe dig med at gøre dit website mere tilgængelig og inkluderende, samtidig med at du sikrer dig, at ingen brugere med handicap eller funktionsnedsættelser udelukkes fra din digitale løsning.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om WCAG, webtilgængelighed, eller hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre dit website tilgængeligt for alle.

 

Publiceret 29. september 2023