WordCamp 2022

I starten af juni 2022 tog vores kollegaer fra WordPress-teamet til Portugal for at deltage i WordCamp 2022. Det var 10. gang, der blev afholdt WordCamp i Europa og den første fysiske konference efter flere års pause grundet corona-pandemien.

Af

Zeth Odderskov, Udvikler WordPress

På den tre dage lange konference deltog vores kollegaer i forskellige talks, workshops og vidensdelede med en masse andre WordPress-entusiaster. Årets konference havde fokus på fremtiden for WordPress, og teamet kom hjem med masser af ny viden og inspiration.

Contributor Day

Dagen inden selve konferencen, blev der afholdt Contributor Day. WordPress er som bekendt open source og er dermed afhængig af det store fællesskab, der kontinuerligt bidrager til at optimere og forbedre CMS-systemet.

Mere end 800 WordPress-entusiaster var tilmeldt Contributor Day. Her kunne man frit slutte sig til de 18 specialiserede teams, som havde fokus på f.eks. core, design, hosting, marketing, plugins og themes. Der var en række tech leads tilstede, som kunne bidrage med viden til de forskellige workshops, og som man kunne spørge til råds, hvis der var brug for sparring. 

Til Contributor Day var der især fokus på at bidrage med viden og input til de automatiserede tests og pipelines til udviklingen af WordPress. Stemningen var i top, og alle deltagere var topmotiverede.

Code reviews

En af de talks som adskilte sig fra de øvrige talks, handlede om code reviews. Talken blev afholdt af Jonathan de Jong, som er Tech Directive for Angry Creative, en virksomhed, som Peytz tidligere har samarbejdet med. 

De vigtigste take-aways fra den talk var:

  • Hold den god tone, når du gennemgår kode. 
  • Stil uddybende spørgsmål i stedet for at pointere fejl og komme med rettelser.
  • Ros god kode og kig ikke kun efter fejl eller dårlig kode.
  • Vær tydelig omkring hvad 'den næste handling er' – skal anmeldelsen nå tilbage til udvikleren eller ej.

Blokke

Greg Ziółkowski holdt en interessant talk omkring blokke. Greg demonstrerede sin viden om området ved at perspektivere på de forskellige Gutenberg-features og sætte det hele i perspektiv.

Han kom ind på følgende områder: Block patterns, Template parts, Reusable blocks, Block directory, Building custom blocks. Præsentationen var skruet eminent sammen, så der var nogle skarpe kode-eksempler og en god struktur. En simpel men effektiv feature Greg anvendte var, at han hele tiden inkluderede hvilken WordPress-version en given funktionalitet blev frigivet ved, så han kunne springe lidt i det, uden at man tabte overblikket over kronologien.

Accessibility (a11y)

På årets WordCam var der især fokus på talks, som handlede om tilgængelighed (a11y) og WCAG. Vicent Sanchis afholdt en talk, der omhandlede farvekontraster, som både dækkede områder for almindeligt seende, men også for farveblinde. Der var også flere stande og sponsors, der havde fokus på a11y og WCAG, så der er ingen tvivl om, at det er et område der for alvor er kommet fokus på.

Den talk der dog skilte sig mest ud, var Maja Benke’s snak om, hvordan man udvikler et websted for ordblinde – hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt. Oplægget gav en klar idé om, hvad man skal holde sig for øje, når man skulle godkende et design henvendt til ordblinde.

De vigtigste take-aways fra den talk var:

  • Alle ordblinde er forskellige, så hvad der er godt for én kan være skidt for en anden. 

  • Overvej en let læselig font, god linjeafstand og ikke for lange linjer.

  • Drop brugen af forstyrrende blinkende elementer og baggrunds-videoer. Dette får jo nok nogle grafiske designere til at vride sig lidt i deres stole, men det er udfordringen ved at skulle lave et flot design, der kan anvendes af alle –også bruger med dysleksi og farveblinde.

 

(Opdateret 8. juni 2022)

Publiceret 8. juni 2022